Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Krisberedskap för naturolyckor hos miljöfarliga verksamheter

Risk- och sårbarhetsarbete innebär att kartlägga och beskriva sannolikheten för allvarliga olyckor och kriser i samhället, identifiera och undersöka den egna verksamhetens riskmedvetenhet, belysa vilket ansvar och vilka resurser som finns att tillgå innan, under och efter extraordinära händelser och olyckor samt att bygga upp en krisberedskap inför dessa händelser. För att göra detta behöver man kartlägga vilken sårbarhet som föreligger nu och i framtiden, hur den egna verksamheten påverkas och vilka förebyggande åtgärder som behöver vidtas för att begränsa följderna (konsekvenserna) av extraordinära händelser och olika typer av naturolyckor. Detta blir extra viktigt i ljuset av klimatförändringarna som kan innebära en ökad frekvens av extrema väderhändelser och översvämningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_29&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss