Vård enligt LVU i Jönköpings län 2008

Under 2008 var sammanlagt 85 barn och ungdomar i länet föremål för beslut i Länsrätten om omedelbart omhändertagande eller vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Antalet barn i länet som berördes av tvångslagstiftningen varierar mellan åren. Under 2000-talet har trenden varit att antalet ökat. Särskilt värt att uppmärksamma är det ökande antalet barn och ungdomar som blev omedelbart omhändertagna och som 2008 uppgick till 74, varav 40 på grund av brister i hemmiljön och 34 på grund av eget beteende. Länsrätten fastställde omhändertaganden i 38 miljöfall och 29 beteendefall. Anmärkningsvärt många omedelbara omhändertaganden, 23 stycken, fullföljdes inte med ansökan om fortsatt vård enligt LVU.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_11&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss