Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sommenröding

Storrödingen (Salvelinus umbla) är upptagen på den svenska rödlistan över hotade arter (Gärdenfors 2005) under kategorin EN (starkt hotad) och finns idag endast kvar i 14 relikta bestånd söder om Dalälven varav 4 finns i Jönköpings län. Under 1900-talet har de sydsvenska storrödingbestånden minskat i antal med 70 %. Enbart under det senaste decenniet har tre populationer försvunnit samtidigt som de kvarvarande bestånden är svaga (www.artdatabanken.se). Med anledning av ovanstående är det ur ett bevarandeperspektiv angeläget att kartlägga kvarvarande bestånds lekområden. Hösten 2006 och 2008 genomförde därför Länsstyrelsen i Jönköpings län i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötlands län och Sommens fiskevårdsområdesförening en kartläggning av rödingens lekområden i Sommen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_16&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss