Luftens och hälsans miljömål

Frisk Luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö – alla är de miljömål av stor betydelse för vår hälsa och vårt välmående. För de fyra miljömålen finns både positiva och negativa trender idag. Till exempel minskar halterna av flera luftföroreningar samtidigt som ökad trafik gör att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids i centrala Jönköping och alltfler länsbor upplever problem från bilavgaser och trafikbuller. Fler människor i Sverige dör för tidigt på grund av luftföroreningar än på grund av bilolyckor. Internationella överenskommelser gör att framtiden ser hoppingivande ut för ozonskiktet. Samtidigt ser det mörkt ut för delmålet om att minska antalet nya fall av hudcancer till följd av UV-strålningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_36&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss