Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lilla Nätaren - Tillstånd och förslag på åtgärder

Lilla Nätaren ligger i Jönköpings kommun och tillhör Huskvarnaåns vattensystem. Uppströms i vattensystemet ligger Ryssbysjön, som har stora problem med övergödning. Nedströms har Lilla Nätaren förbindelse med Stora Nätaren, som i sin tur har förbindelse med Ylen och ytterligare nedströms Stensjön. Hela Huskvarnaåns vattensystem, från Ryssbysjön till Stensjön är av riksintresse för naturvården. Ylen samt Stora och Lilla Nätaren är utpekade som nationellt värdefulla sjöar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_06&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss