Kräftprovfiske i Jönköpings län 2005

Kräftprovfisket 2005 utfördes från mitten av augusti till cirka en vecka in i september. 16 sjöar och tre vattendrag provfiskades. Det vanligaste motivet till provfisket var uppföljning av återintroduktion av flodkräfta. Av dessa 12 fisken hittades signalkräfta på fyra lokaler varav tre var kända sedan tidigare. Motivet till övriga fisken var inventering och kalkeffektuppföljning. Länsstyrelsen arbetar för att ta fram särskiljda skyddsområden för flodkräfta. Syftet med områdena är att bevara och stärka befintliga bestånd genom att försvåra spridningen av kräftpest. Skyddsområdena är direkt kopplade till regeringens miljömål ”Levande sjöar och vattendrag” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_42&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss