Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hur används Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården?

Socialstyrelsen gav för första gången 2007 ut nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Det var första gången Socialstyrelsen gav ut riktlinjer som riktade sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Syftet med de nationella riktlinjerna och de specifika rekommendationerna är att utveckla och förbättra missbruks- och beroendevården samt att verksamheten och tillsynen över verksamheten kan bedrivas med stöd av kunskap om vilka metoder och tekniker som är mest effektiva. Regeringen har gett länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att öka tillsynsinsatserna och utveckla tillsynen av missbruks- och beroendevården under 2008 till 2010.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_20&context=25