Vård enligt LVU i Jönköpings län 2007

Under 2007 var sammanlagt 95 barn och ungdomar i länet föremål för beslut i Länsrätten om omedelbart omhändertagande eller vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De 60 barn som var aktuella i miljöärendena kom från sammanlagt 41 familjer. Antalet barn i länet som berördes av tvångslagstiftningen har ökat markant jämfört med föregående år. Framförallt ligger ökningen på barnen som var 12 år eller yngre. Antalet barn och ungdomar som blev omedelbart omhändertagna uppgick till 70, varav 39 på grund av brister i hemmiljön och 31 på grund av eget beteende. Länsrätten fastställde omhändertaganden i 31 miljöfall och 29 beteendefall. Anmärkningsvärt många omedelbara omhändertaganden, 27 stycken, fullföljdes inte med ansökan om fortsatt vård enligt LVU.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_18&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss