Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vedlevande skalbaggar i Skiröområdet

- inventering och synpunkter på skötsel Under 2005 och 2006 har Skiröområdet i östra Vetlanda inventerats med avseende på vedlevande skalbaggar. Syftet har varit att klarlägga områdets förmodat höga värden knutna till ett äldre jordbrukslandskap med inslag av lövskogsmiljöer och lövbärande ängs- och hagmarker. Tanken är att resultatet ska ligga till grund för vidare arbeten med att befästa och utveckla områdets naturvärden genom att fungera som underlag, framför allt vid restaureringar av äldre lövbärande hagmarker i Skirö och angränsande områden. Totalt har 258 vedlevande skalbaggsarter noterats i området och av dessa återfinns 32 arter på den nationella rödlistan för hotade växter och djur.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_16&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss