Uppföljning av åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen i Jönköpings län

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i ”i bred förankring i länen utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen”. Den här rapporten visar arbetsläget år 2007 för ”första generationens åtgärdsprogram”. Under åren 2002-2007 har fyra åtgärdsprogram tagits fram enligt följande: • Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö. Rapport nr 2003:39. • Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Bara naturlig försurning delmål 2 och 5. Rapport nr 2004:46. • Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet. Rapport nr 2005:55.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_37&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss