Överförs insatser från SoL till LSS?

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Gränsen mellan LSS och övrig lagstiftning är inte alltid skarp. De insatser som kan ges enligt LSS kan också ges med stöd av socialtjänstlagen. Regeringen har givit länsstyrelserna i uppdrag att följa upp ett urval ärenden om LSSinsatser som beviljats de senaste två till tre åren för att få kunskap om förekomsten av att kommuner för över pågående insatser från socialtjänstlagen till LSS för att öka underlaget för statliga bidrag samt undersöka vilken typ av insatser som förs över.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_03&context=25