Beskrivning och analys av nationell miljögiftsövervakning

Övervakning av miljögifter/hälso- och miljöfarliga ämnen bedrivs inom ett antal olika områden och det är ett stort antal ämnen som mäts och har mätts. Det gäller så vitt skilda områden som till exempel deposition via luft, halter i human vävnad och halter i biologiskt material som till exempel älg och fisk. Olika undersökningar har pågått under olika lång tid. Syftet med den här rapporten är att sammanställa och beskriva den strategi som finns samt de undersökningar som görs inom pågående övervakning av hälso- och miljöfarliga ämnen inom det nationella programmet för miljöövervakning samt att utvärdera om detta lever upp till de förväntningar och krav som finns på verksamheten. Miljöövervakningen av miljögifter fungerar bra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2007
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2007_27&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss