Länsstyrelsens roll inom folkhälsoområdet - ett regeringsuppdrag

Redovisning från Jönköpings län Länsstyrelsen i Jönköpings län har med anledning av uppdraget i regleringsbrev för budgetår 2006 kartlagt de insatser inom Länsstyrelsens ansvarsområde som har koppling till folkhälsa och som bidrar till att det övergripande nationella folkhälsomålet och målen inom de elva målområdena kan nås. Sammanställningen utgår från Länsstyrelsens verksamhetsstruktur såsom den redovisas i regleringsbrevet. Av rapporten framgår att Länsstyrelsen bedriver ett omfattande arbete i syfte att skapa samhälleliga förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och att många av Länsstyrelsens arbetsuppgifter har en direkt eller indirekt påverkan på möjligheten att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006_50&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss