Utvärdering av elfisken i Vetlanda kommun 2002-2004

I föreliggande rapport redovisas resultaten från 8 elfisken i Vetlanda kommun utförda säsongerna 2002 och 2004. Den rikliga nederbörden sommaren 2004 i Jönköpings län medförde att vattennivåerna steg kraftigt i vattendragen. Förhållandena i vattendragen påverkade elfiskenas genomförande negativt och trots att samtliga elfisken i Vetlanda kommun utfördes under senare delen av augusti månad var vattennivåerna nästan genomgående höga i de undersökta vattendragen. Svårigheterna var påfallande på vissa lokaler och de tekniska begränsningarna påverkade elfisket negativt på åtminstone en lokal, N Grytsjön i Gårdvedaån.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_03&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss