Höga temperaturer i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sandödla (Lacerta agilis) i Jönköpings län 2004 - Inventering och biotoprestaurering

Sandödlan (Lacerta agilis) inventerades på uppdrag av länsstyrelsen i 7 områden och på totalt 27 lokaler i Jönköpings län under14 dagar mellan den15-20/6, 7-9/7 och 23-27/7 2004. Avsikten var att komplettera 2003 års inventering av arten genom att besöka gamla fyndorter som inte hanns med det året och att inventera områden i närheten av befintliga lokaler ytterligare. Denna rapport redogör alltså för kompletteringar till Meddelande 2003:50 - ”Inventering av sandödla (Lacerta agilis) i Jönköpings län 2003 - Med synpunkter på hot och skötsel” (Lydänge Berglind 2003).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_12&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss