Miljöredovisning för Jönköpings län år 2004

År 2000 påbörjades ett projekt vid Länsstyrelsen för att införa ett miljöledningssystem. Miljöutbildning för personalen genomfördes och en miljöutredning gjordes för hela verksamheten. Införandeprojektet är nu avslutat och ansvaret för miljöledningsarbetet ligger i den ordinarie organisationen med Sekretariatet för hållbar utveckling som samordnare. Varje avdelning har 1-2 miljöombud. Mål och handlingsplan för miljöledningsarbetet revideras årligen i samband med verksamhetsplaneringen. I denna rapport redovisas resultatet av miljöledningsarbetet under år 2004.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005_09&context=25