Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Vattenkemisk utvärdering av våtmarkskalkningen vid 11 lokaler i Jönköpings län mellan 1995 - 2003

Föreliggande utvärdering av vattenkemiska effekter av utförda våtmarkskalkningar inom Jönköpings län omfattar 11 lokaler i 5 åtgärdsområden för kalkning. Programmet benämns som "Våtmark Intensiv". Lokalerna är: Järnbomossebäck (Hn-7), Hästgångsån nedströms Madgölen (Hn-19), bäck till Almesåkrasjön (Al-16), Mossbäcken (Al-8), Hunnamossebäck (Al-2), Vederydssjöns inlopp (Ve-2), Hålabobäcken (Rn-1), Tranebäcken (Rn-2), Älgabäcken (Sv-4), Lerbäcken (Ra-3) och Svanån uppströms i Radan (Sv-1). Utvärderingen är för tidsperioden januari 1995 till november 2003. Dock har den data som finns från tidigare år för pH, alkalinitet och kalcium tagits med i tidsseriediagrammen. Tre av de 11 lokalerna är referensvattendrag som inte berörs av kalkning; Hålabobäcken, Tranebäcken och bäck till Almesåkrasjön.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_16&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss