Vård enligt LVU i Jönköpings län 2003

Under 2003 var sammanlagt 48 barn och ungdomar i länet föremål för beslut i länsrätten om omedelbart omhändertagande eller vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). De 25 barn som var aktuella i miljöärendena kom från sammanlagt 18 familjer. För första gången sedan Länsstyrelsen började föra statistik för 10 år sedan var det ett större antal flickor än pojkar som berördes av LVU på grund av sitt eget beteende. Sett över hela perioden har det varit en ojämn könsfördelning på så sätt att 60 % har varit pojkar. När det gäller miljöindikationen har könsfördelningen varit jämn. Omedelbara omhändertaganden Antalet barn och ungdomar som blev omedelbart omhändertagna uppgick till 44, varav 19 på grund av brister i hemmiljön och 25 på grund av eget beteende.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_39&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss