Utvärdering av elfisken i Nässjö kommun 2001-2003

Av de fyra elfiskade lokalerna i Nässjö kommun är två, lokalen "Ovan järnväg" i Malmbäcksån samt lokalen "Storekvarn, stn 1" i Storkvarnsån bra uppväxtlokaler för laxartad fisk. Övriga lokaler är starkt påverkade av mänsklig aktivitet och har rensats och rätats. Uppströms dessa påverkade lokaler har även vandringshinder anlagts strax uppströms. Utöver detta bedöms fiskbestånden vara allvarligt påverkade av den mycket stränga vintern 2002/2003 samt de extrema vattenflöden som förekom i länets vattendrag sommaren 2003. Vintern 2002/2003 var mycket kall med låga vattenflöden i vattendragen. Detta förhållande medförde troligen en starkt ökad mortalitet hos fiskbestånden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Fiske
  • Miljö
  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_14&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss