Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Korttidsplatser ur ett brukarperspektiv

Länsstyrelsen i Jönköpings län har genomfört en tillsyn av ett urval korttidsplatser i länet. Syftet har dels varit att undersöka hur kommunerna använder sig av korttidsplatser inom äldreomsorgen, dels att belysa hur pensionärerna upplevt vistelsen på korttidsplats och återgången till det egna boendet med eventuella insatser från hemtjänsten. De i rapporten redovisade iakttagelserna och bedömningarna baseras främst på uppgifter förmedlade vid intervjuer med ett urval pensionärer och deras anhöriga samt med verksamhetschefer och biståndshandläggare/enhetschefer. Länsstyrelsens iakttagelser och bedömningar från tillsynen redovisas i sin helhet i föreliggande rapport, varav de väsentligaste sammanfattas nedan.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_43&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss