Kommunernas planering för psykiskt funktionshindrade i Jönköpings län

Socialstyrelsen och samtliga länsstyrelser påbörjade 2002 ett gemensamt projekt för att utveckla och förbättra tillsynen av kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Projektet omfattar tre granskningsområden och tillsynen av dessa syftar till att ge en bild av hur psykiatrireformen genomförts i kommunerna, men också att stimulera kommunerna i det fortsatta reformarbetet. Utgångspunkten för tillsynen är lagstiftningens mål för kommunernas verksamhet som framgår av 5 kap 7 § socialtjänstlagen - "Socialnämnden skall verka för att människor som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra".

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_02&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss