Risk för skogsbrand i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskevårdsplan Fegen 2004

Fiskevårdsplan Fegen 2004 är en rapport som utarbetats av Länsstyrelsen i Jönköpings län, men arbetet har skett i samverkan med Fegens fiskevårdsområdesförening och Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län. Fiskevårdsplanen innehåller översiktliga beskrivningar av naturförhållandena i Fegenområdet med avseende på hydrologi, geologi, och markanvändning samt det växt- och djurliv som karakteriserar sjön Fegen. Fegens vattenkemiska förhållanden idag såväl som under de senaste decennierna sammanfattas i ett särskilt avsnitt, liksom den påverkan som sjön utsätts för genom vattenreglering, försurning, näringsläckage med mera.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Fiske
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_45&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss