Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bekämpningsmedel i Jönköpings län

Bland kemikalier är det i huvudsak bekämpningsmedel som sprids aktivt i vår miljö idag. För att få en överblick av användning och spridning till länet har man sammanställt uppgifter om försålda kvantiteter bekämpningsmedel och markfördelning samt jämfört länet mot hela landet. Försäljningen av bekämpningsmedel är sektorsindelad (enligt kemikalieinspektionen), den indelningen används i hela rapporten. Den sektor som använder mest bekämpningsmedel i Sverige är industrin, den står för närmare 75 % försålda kvantiteter. Därefter kommer jordbruket på 20 % och skogsbruket på 4,4 %. Fördelningen i Jönköpings län är ungefär densamma.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2004
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2004_07&context=25

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss