Var kommer barnen in...Tillsyn av HVB för barn och unga

Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn över institutionsvården för barn och unga i Jönköpings län. Institutionsvårdens andel av placeringarna av barn och ungdomar utanför det egna hemmet har ökat under senare år. Utvecklingen har varit att andelen offentligt driva behandlingshem, hem för vård eller boende (HVB), har minskat medan andelen enskilt drivna hem har ökat. Länsstyrelsen genomförde under 2002 en granskning av samtliga HVB, 19 stycken, för barn och ungdomar i Jönköpings län. Syftet med granskningen var att undersöka hur kvalitetsaspekterna och barnperspektivet tillgodoses i vården samt att definiera utvecklingsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003_08&context=25