2002:54 Status på fornlämningar och fornlämningsområden efter markberedning

Länsstyrelsen i Jönköpings län har med stöd av medel från bland annat RUS genomfört ett projekt inom miljökvalitetsmålet Levande skogar. Syftet med projektet var att behandla former för hur delmålet "Skogsmarken ska brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år 2010" kan uppnås. Projektet har omfattat dels en omvärldsanalys dels fältbesiktningar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2002
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Miljö
  • Miljömål
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2002_54&context=25