Inventering av sötvattensnäckor i södra Sverige. Redovisning av primärdata från fältinventering 1996.

Undersökningen omfattar en inventering av drygt 200 sjöar och vattendrag, som tidigare undersökts av Bengt Hubendick under 40-talet. De län som skall inventeras är Göteborgs- och Bohus län, Hallands län, Kalmar län, Kristianstad län, Kronobergs län och Jönköpings län. Fältarbetet har utförts under 1994 -1996. Snäckundersökningen som bekostas av SNV och de berörda länen omfattar drygt 220 lokaler i södra Sverige.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
1997
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=616&context=18

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss