Aktuella vädervarningar i Jönköpings länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jobba hos oss

Vill du jobba på Länsstyrelsen i Jönköpings län? Här hittar du våra lediga jobb och kan läsa mer om oss som arbetsgivare.

Är du intresserad av samhällsfrågor och vill vara med och bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle?

Länsstyrelsen har nära kontakt med länets invånare, kommuner och organisationer i många olika frågor. Vi ska se till att regeringens och riksdagens beslut, som påverkar länet, får så bra effekt som möjligt. Vi arbetar för ett långsiktigt hållbart samhälle genom kunskapsförmedling, tillsyn, utveckling och samordning inom många samhällsområden.

Länsstyrelsen som arbetsgivare

Länsstyrelsen är en arbetsplats med kompetenta medarbetare inom områden som natur, miljö, samhällsbyggnad och landsbygd. Hos oss arbetar bland annat natur- och miljövetare, agronomer, jurister, och arkeologer. Länsstyrelsen har en stor bredd i uppdragen vilket skapar en arbetsplats med människor från många olika bakgrunder och goda möjligheter att utvecklas.

Lediga jobb

Här hittar du aktuella jobb som går att söka:

Våra lediga jobb

Prisad arbetsgivare

Länsstyrelserna utsågs 2022 och 2023 till den mest attraktiva arbetsgivaren i Naturvetarbarometern. Det är en enkätundersökning som fackförbundet Naturvetarna gör varje år, där cirka 6 000 medlemmar får svara på vad som gör en arbetsgivare attraktiv och klassa vilka arbetsgivare som de helst vill arbeta hos.

Länsstyrelserna utsågs även till en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare år 2023, enligt enligt Young Professional Attraction Index (YPAI). Det är en undersökning av Academic Work i samarbete med Kantar Sifo, baserad på svar från studenter och akademiker i början av sin karriär.

Dina förmåner som anställd

Som medarbetare på Länsstyrelsen har du inte bara en spännande arbetsplats utan får också en mängd förmåner:

 • Individuell lön.
 • Flexibla arbetstider: Flextid innebär att du har möjlighet att starta din arbetsdag tidigare och avsluta den senare om behov finns och verksamheten tillåter det. Normal arbetstid är 08.00-16.30 med 30 min lunch.
 • Upp till sju veckors semester.
 • Semestertillägg.
 • Pensionsavsättning och möjlighet till delpension från 61 års ålder.
 • Trygghetsavtal vid verksamhetsförändringar.
 • Goda möjligheter till kompetensutveckling.

Friskvård på arbetstid

Som medarbetare på länsstyrelsen har du förutom ett friskvårdsbidrag också möjlighet att ägna dig åt en timmes friskvårdsaktivitet på betald arbetstid per vecka. Det kan innebära allt från en enkel promenad till ett svettigt gympass.

 • Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
 • Företagshälsovård för alla.
 • Olycksfallsförsäkring till och från samt på jobbet.
 • Ersättning utöver Försäkringskassans sjukpenning vid sjukdom.
 • Ersättning för läkarvård och medicin.

Familjevänliga villkor

 • Föräldrapenningtillägg utöver Försäkringskassans föräldrapenning. Arbetsgivaren täcker upp en del av det inkomstbortfall du har när du är föräldraledig med föräldrapenning.
 • Rätt att jobba deltid intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år.
 • Positiv inställning till att kunna förena föräldraskap med arbete.

Våra lokaler

Våren 2023 fick vi tillgång till våra nyrenoverade lokaler, som länge tillhört Länsstyrelsen.
De åtta våningarna består idag av ett öppet kontorslandskap med tillgång till mindre rum.

I landskapen finns kontorsplatser med stora datorskärmar och ergonomiska stolar. Skrivborden är höj- och sänkbara. Vill du arbeta ostört, ansluta till ett digitalt möte eller ha en avstämning med en kollega finns flera arbetsrum på varje våning.

Konferensrum finns i olika storlekar för olika sorters möten. Utöver arbetsytor finns sociala ytor så som matsal, kaffestationer och möbelgrupper där man kan samtala och ta rast.

Lokalerna är modernt inredda med gamla detaljer bevarade så som stentrappan, räcken och en av hissarna. Med utsikt över Vättern och Munksjön upplever många att det är en trivsam arbetsplats, i centrala Jönköping bara ett stenkast från resecentrum och med närhet till såväl grönytor som restauranger och affärer.

Personuppgifter vid rekrytering

Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.

Offentlighetsprincipen innebär att uppgifter i allmänna handlingar kan begäras ut – om det inte hindras av sekretess. Normalt sett gäller inte sekretess för uppgifter som finns i handlingar i ett rekryteringsärende. Du ska därför tänka på att inte lämna uppgifter eller handlingar som innehåller känsliga uppgifter, till exempel läkarintyg eller utdrag ur belastningsregistret.

Vi är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter.

Har du skyddade personuppgifter?

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte registrera din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi. Skicka in din ansökan via post märkt med ärendets referensnummer. Du behöver informera om vilka uppgifter som omfattas av sekretess. Brevet ska adresseras direkt till HR-konsult för att undvika att handlingen öppnas av utomstående.

Märk kuvertet med följande:

Ansökningshandlingar – referensnummer: 112-xxxx-xxxx
HR-konsult
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifter som du lämnar i en rekrytering sparar vi i 24 månader efter att anställningsbeslutet inte längre går att överklaga (har vunnit laga kraft).

Vad händer om du blir anställd?

Om du blir anställd händer följande:

 • Du får ett anställningsbeslut.
 • Vi bevarar dina ansökningshandlingar i din personalakt.
 • Kopior av handlingar raderas och slängs i sekretesstunna.

Möt en av våra medarbetare

Hos oss arbetar många olika experter och yrkesgrupper med uppdraget att skapa ett hållbart samhälle. I filmen får du möta Dan, nationalparksförvaltare, som berättar om sitt arbete och hur det är att jobba på länsstyrelsen.

Examensarbete, praktik och sommarjobb

Länsstyrelsen ser positivt på att ta emot praktikanter och examensarbetare. I mån av plats och behov tar vi därför gärna emot examensarbetare och praktikanter.

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss? Gör i så fall en intresseanmälan som du kan skicka via e-post (precisera gärna i din intresseanmälan vad det skulle kunna handla om och varför du tror att det är intressant för Länsstyrelsen).

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Om vi har möjlighet att erbjuda examensarbete hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Har du inte hört något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Är du intresserad av en praktikplats hos oss? Gör i så fall en intresseanmälan som du kan skicka via e-post.

E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Som praktikant måste du vara försäkrad, antingen genom ditt universitet/högskola eller genom Arbetsförmedlingen. Kom ihåg att ange om du är berättigad försäkring i din ansökan. När du söker praktikplats är det även bra om du preciserar var inom Länsstyrelsen du helst vill praktisera. Titta gärna runt på hemsidan.

Om vi har möjlighet att erbjuda praktik hör vi av oss när vi mottagit din intresseanmälan. Om du inte hör något ifrån oss inom en månad så har vi dessvärre inte lyckats hitta ett uppdrag som matchar dina önskemål.

Vi annonserar våra sommarjobb på vår hemsida under lediga anställningar. Varje år har vi behov av ett antal säsongsanställda, främst på landsbygdsavdelningen och inom naturvårdsområdet. Säsongen sträcker sig oftast från april - oktober. Du hittar annonserna på vår hemsida under lediga anställningar.

Vi är enligt Anställningsförordningen skyldig att informera om alla lediga tjänster som finns på myndigheten. Av den anledningen har vi i praktiken ingen möjlighet att ta emot generella intresseanmälningar och spontanansökningar som saknar koppling till en utannonserad tjänst.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss