Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Måndag 6 mars testas 80 nya ljudsändare i Halland

Bor du nära Ringhals? Då ska du lyssna lite extra klockan 15.00 den 6 mars. Då testas nya ljudsändare runt kärnkraftverket. 80 nya ”Hesa Fredrik” kommer då att tuta för första gången på platser som Onsala, Horred och Rolfstorp.

Den 1 juli förra året utökades beredskapszonen runt Ringhals kärnkraftverk. Det innebär att Länsstyrelsen i Hallands län har förberett olika skyddsåtgärder i ett område som sträcker sig ungefär 25 kilometer från kärnkraftverket.

– Sedan tidigare har det funnit ungefär 40 ljudsändare i detta område kring Ringhals. Vi har nu byggt ut utomhusvarningssystemet i Varbergs, Kungsbackas och Marks kommuner för att kunna varna de som bor, verkar och vistas i den utökade beredskapszonen, säger Rikard Svensson, handläggare på Länsstyrelsen i Halland och projektledare för utomhusvarningssystemet.

Samverkan med kommunerna

Totalt har ungefär 80 nya ljudsändare satts upp i tätorter där det bor fler än 200 personer. Tutor har också satts upp vid vissa större arbetsplatser, fritidshusområden, campingplatser, badplatser, idrottsanläggningar, golfbanor och andra platser där många personer tillfälligt samlas.

– Vi har tillsammans med kommunerna pekat ut de platser där de nya ljudsändarna har satts upp och sedan skrivit avtal med fastighetsägarna. I första hand har ljudsändarna monterats på kommunala fastigheter, i andra hand företagsfastigheter och på en del platser även på privatägda fastigheter som ladugårdar, förrådsbyggnader och garage, säger Rikard Svensson.

Premiär för ljudsändarna

Nu är det dags att för första gången testa det utbyggda utomhusvarningssystemet runt Ringhals kärnkraftverk. När signalen Viktigt meddelande till allmänheten, populärt kallat Hesa Fredrik, ljuder i hela Sverige den 6 mars klockan 15.00 går också de 80 nya ljudsändarna i gång.

– På flera platser är det första gången som ljudsändare kommer att höras. Onsalahalvön är en sådan plats, där sitter de dessutom ganska tätt. Ljudsändarna är konstruerade för att höras utomhus och hörs inte alltid om man är inomhus, säger Rikard Svensson.

Karta över varningssystemet utomhus

Bilden föreställer en karta över de ljudsändare som satts upp i ett område som sträcker sig 25 kilometer från Ringhals kärnkraftverk och omfattar delar av Varbergs, Kungsbackas och Marks kommunuer. När du för muspekaren över bilden syns en karta över hela området där nya ljudsändare satts upp.

Länsstyrelsen har byggt ut utomhusvarningssystemet runt Ringhals kärnkraftverk. Kartan visar bara en del av området. Klicka på den så ser du en karta över hela området där nya ljudsändare installerats.

Ljudsändaren testas fyra gånger per år

Fyra gånger om året testas utomhusvarningssystemet. Då ljuder signalen Viktigt meddelande till allmänheten. Det sker alltid klockan 15.00 den första helgfria måndagen i månaderna mars, juni, september och december.

Hör du utomhuslarmet vid någon annan tidpunkt än när testet utförs, ska du gå inomhus och lyssna på Sveriges radio P4.

Beredskapszonen runt Ringhals har utökats

Från den 1 juli 2022 finns det en inre och en yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på 5 respektive 25 kilometer runt Ringhals kärnkraftverk. Det är områden där Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter förbereder olika skyddsåtgärder.

Beslut om utökade beredskapszoner runt landets kärnkraftverk fattades av regeringen redan i maj 2020. De nya zonerna är en modernisering av beredskapsplaneringen som bygger på ny kunskap och anpassningar till internationella rekommendationer. Syftet är att skydda fler människor om det skulle inträffa en kärnkraftsolycka.

I beredskapszonerna ska jodtabletter vara utdelade på förhand, du som bor här ska kunna varnas snabbt och det ska finnas planering för att kunna vistas inomhus eller utrymma till annan plats om det blir nödvändigt.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss