Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten är en varningssignal och förkortas VMA. VMA-signalen används för att snabbt nå ut till allmänheten för att varna eller informera i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka fara eller störningar i samhället. VMA kan meddelas genom den lokala kanalen på Sveriges Radio P4, som utomhuslarm eller som larm till din telefon i form av samtal eller sms. 

Vid utomhuslarm ljuder en 7 sekunder lång signal omväxlande med 14 sekunders tystnad, under minst 2 minuter. När faran är över hörs istället en 30-40 sekunders lång och ihållande signal. VMA-signalen kan kompletteras med information via telefon och sms.

7 sekunders tut – gå inte ut!

Om du får ett VMA-sms eller hör signalen ska du genast gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Du kan söka information om vad som har hänt på flera sätt:

  • Sveriges Radio Halland, P4
  • Din kommuns webbplats
  • Ring 113 13
  • Lokaltidningens webbplats

När det inte längre är någon överhängande fara ljuder en 30-40 sekunders lång och ihållande signal. Så snart det är möjligt går det även ut ett meddelande att faran är över i berörd lokal kanal i Sveriges Radio P4.

Signalen testas

Signalen testas fyra gånger om året den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december månad klockan 15:00.

Vad betyder VMA?
VMA betyder viktigt meddelande till allmänheten.

När sänds ett VMA ut?
VMA, Viktigt Meddelande till Allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser, vid svåra störningar i viktiga samhällsfunktioner och vid krishantering i samband med extraordinära händelser.

Vad ska du göra när du hör signalen?
Gå inomhus, stäng fönster och ventilation samt lyssna på radio eller gå in på kommunens webbplats.

När behöver allmänheten varnas?
Signalen VMA används för att påkalla allmänhetens uppmärksamhet när det finns fara för människors liv och hälsa.

Hur får allmänheten reda på om något har hänt?
VMA kan sändas i radio eller via exempelvis Sveriges radio och TV. Likaså kan information skickas ut via telefon och sms.

Vad bör du göra då? Var får du mer information?
Om du får ett VMA-sms eller hör signalen ska du genast gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Mer information om vad som händer får man via berörd lokal kanal i Sveriges Radio P4, kommunernas webbplatser, webbplatsen krisinformation.se eller genom att ringa informationsnumret 11313.

Hur vet du att faran är över?
När det inte längre är någon överhängande fara ljuder en 30-40 sekunders lång och ihållande signal. Så snart det är möjligt går det även ut ett meddelande att faran är över i berörd lokal kanal i Sveriges Radio P4.

Hur låter signalen när faran är över?
Signalen faran över ljuder i 30 sekunder.

När och hur ofta testas signalen?
VMA testas fyra gånger per år, klockan 15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Då ljuder utomhussignalen i de tätorter som har varningssystemet och Sveriges Radio informerar om VMA-testet.


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss