Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskeregler i marina skyddade områden i Halland

Ett tiotal knubbsälar ligger på en sten ute i havet. 

Fiske med nät, ryssjor och landvad begränsas i flera marina skyddade områden för att minska bifångsterna av fågel och marina däggdjur. Foto: Patrik Olofsson

Från den 15 oktober 2021 gäller nya fiskeregler i flera av länets marina skyddade områden. Framförallt är det fisket med nät, ryssjor och landvad som har begränsats för att minska bifångsterna av fågel och marina däggdjur.

I Halland finns sedan en lång tid tillbaka fredningsområden utanför de flesta vattendrag för att skydda uppvandrande fisk. I dessa fredningsområden är fisket särskilt reglerat. Till exempel är fiske med mängdfångande redskap, såsom nät, inte tillåtet utanför vattendragsmynningarna.

Det finns även naturreservat som sträcker sig ut i havet och särskilt avsatta marina reservat. I områdena finns ofta en rad andra skydd utpekade såsom Natura 2000 och SPA-områden (Special Protection Areas) som är skyddsområden för fåglar i enlighet med EU:s fågeldirektiv.

Skyddet blir nu starkare i flera områden

Länsstyrelsen har under flera år jobbat för att få till ett mer ändamålsenligt och starkare skydd i dessa marina områden.

I vårt arbete har vi identifierat nätfiske som en mänsklig aktivitet som påverkar djurlivet på dessa platser negativt. Fåglar och marina däggdjur fastnar i näten och blir en bifångst vi inte vill ha. Det resulterar nu i att fisket regleras och fisket med nät, ryssjor och landvad begränsas för att ge fåglarna och de marina däggdjuren ett starkare skydd.

Mer information om områdena finns på Havs och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Mer information om regleringarna och processen med marint områdesskydd hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

För frågor om arbetet med marint områdesskydd kontakta naturvårdshandläggare Bo Gustafsson.

För frågor om fiskeregler och fiskeregleringar kontakta länsfiskekonsulent Erika Axelsson.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss