Lilla Äskhult

Drönarbild över kulrurreservatet

Kulturreservatet Lilla Äskhult med omgivande marker är är Hallands fjärde kulturreservat. Tillsammans med det intilliggande kulturreservatet Äskhult (som för tydlighetens skull kommer att kallas Stora Äskhult) är dessutom av riksintresse för kulturmiljövården (KN 11).

Lilla Äskhult är en liten jordbruksfastighet i norra Hallands skogsbygd med mycket gamla anor. De kulturhistoriska sambanden mellan Lilla Äskhult och Stora Äskhult är starka. Båda reservaten ligger på en drumlin. En drumlin är en avlång valryggsformad moränbacke som en gång bildades under inlandsisen. Ofta ligger en bergkärna i den ände varifrån isen rört sig med moränbacken som en ”svans” efter sig. Drumlinen som båda miljöerna befinner sig på, har under lång tid utgjort en attraktiv odlingsmiljö som säkerligen redan under förhistorisk tid varit uppodlad. Kopplingarna mellan Lilla och Stora Äskhult är inte bara av geografisk natur. Historiskt finns här mycket starka band. Genom namnen Lilla och Stora Äskhult avspeglas en nära bebyggelsemässig relation. Båda enheterna finns i de äldre jordeböckerna som självständiga skatteenheter. Lilla och Stora Äskhult har tillsammans formellt utgjort Äskhults by.

Olika karaktär på delar av reservatet

Det kulturhistoriska innehållet på fastigheten Lilla Äskhult är annorlunda än i det intilliggande kulturreservatet Äskhult. Lilla Äskhults bebyggelse ligger på bergklacken vid drumlinens ”stötsida” medan den östra delen utgör en del av den långvarigt brukade odlingslandskapet på krönet av drumlinryggen. Detta innebär att fastigheten till delar har en småbruten yngre karaktär men den ingår också i den långvarigt brukade drumlinmiljö som präglar Stora Äskhult. Bebyggelsen och den närmast omgivande inägomarken har äldre, agrar karaktär och kan sägas återspegla en ganska typisk miljö från omkring sekelskiftet 1900. Den timrade linbastun är ett mycket välbevarat exemplar. Lilla Äskhult bebyggelse och kulturlandskap berättar om den tid som följer efter 1800-talets agrara revolution, medan Stora Äskhult berättar om den tid som var före.

Tillgäglighet i reservatet

Reservatet är ännu inte tillgängliggjort med stigar, men det går ändå att röra sig i området. Landskapet i de skogsklädda beteshagarna är både dramatiskt och omväxlande. Vid sjön kommer man både kunna campa och bada när stigen dit är i ordning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda kulturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats.
 • cykla annat än på bilväg.
 • ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl. 22-06.
 • tälta annat än på anvisad plats och då i högst två nätter i följd, se karta 5.
 • ha hund okopplad.
 • elda annat än på anvisade platser.
 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar.
 • skada, plocka eller samla in växter, mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Det är dock tillåtet att plocka matsvamp och bär
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning, håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark, ved eller andra substrat skadas.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande kulturmiljö: Kulturlandskap med tidigt 1900-tals prägel

Kommun: Kungsbacka

Areal: 33,7 hektar varav vatten 4,3 hektar

Skyddat sedan: 2024

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Hitta hit

Äskhult ligger i östra delen av Kungsbacka kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Vecka 26-32 sommaren 2020 kan du nå Äskhult bekvämt med hemesterbussen med dagliga turer från Kungsbacka. Bussen kör ända fram till reservatsparkeringen. Övrig tid finns hållplatsen Axtorp som ligger två kilometer söder om själva byn.

Bil: Sväng av E6 söder om Kungsbacka mot Tjolöholm och Fjärås. Härifrån är det skyltat mot Äskhult. En avgift tas ut av besökarna till byn. GPS (WGS84): Lat N 57° 25’ 31" Lon E 12° 16’ 56" (parkeringen söder om byn).

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss