Krisberedskap

Länsstyrelsens roll i krisberedskapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning.

Under en samhällsstörning ska Länsstyrelsen samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Vi ansvarar för att:

  • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
  • samordna verksamhet mellan kommuner, landsting och myndigheter under en kris
  • information till allmänhet och media samordnas
  • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.

Länsstyrelsen arbetar också med förebyggande åtgärder för att förhindra att en samhällsstörning uppstår, begränsa skadeverkningarna av en samhällsstörning och kunna åtföra erfarenheter efter en samhällsstörning.

 

Den 28 maj drar MSB:s årliga kampanj Krisberedskapsveckan igång över hela landet. I samband med det skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige.

Syftet med Krisberedskapsveckan är att öka kunskapen om hur vi människor påverkas av och kan förbereda oss för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. Kampanjen vänder sig främst till dig som privatperson och är tänkt att väcka frågor om hur du kan lösa vardagen vid en samhällskris. Har du den hemberedskap som behövs?

– Det är viktigt att jag som privatperson funderar över hur jag och mina nära hanterar grundläggande behov som mat, vatten och värme om vardagen plötsligt vänds uppochner, säger Simon Härenstam, kris- och beredskapshandläggare på Länsstyrelsen.

Det finns inget specifikt hot som gör att MSB genomför krisberedskapsveckan just nu, men det är viktigt att vi alla är förberedda om exempelvis el, vatten och värme inte längre fungerar som vi är vana vid.

Om krisen eller kriget kommer

Den 29 och 30 maj skickar MSB ut broschyren "Om krisen eller kriget kommer" till alla Sveriges hushåll. Tyngdpunkten i broschyren ligger på hur människor kan förbereda sig för att kunna se till sina grundläggande behov när viktiga funktioner i samhället inte är igång som vanligt. Informationen ger också grunderna för Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

Ladda ner broschyren Om krisen eller kriget kommer (www.msb.se)länk till annan webbplats

Tillsammans för ett starkare Gotland

Länsstyrelsen har en central roll när det gäller bland annat krisberedskap och vi samarbetar med många olika aktörer både på lokal och nationell nivå för att utveckla och förstärka det gotländska samhället.

Länsstyrelsen, Region Gotland och Försvarsmakten arbetar tillsammans för att Gotland ska bli ännu bättre på att hantera samhällskriser. Men vi har alla som medborgare ett stort ansvar att vara förberedda om samhället vänds uppochner.

Frågor och kontakt

Mer information om krisberedskap och broschyren Om krisen eller kriget kommer hittar du på www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats  

www.krisinformation.selänk till annan webbplats hittar du samlad information från Sveriges myndigheter vid kriser.

Kontaktcentrum svarar på frågor 

Under perioden 21 maj till 29 juni svarar MSB:s kontaktcentrumlänk till annan webbplats på frågor om beredskap inför kris och krig. Du kan ställa din fråga via chatt, e-post eller sociala medier. Det går också att ringa.

Kontaktcentrum är öppet måndag–fredag under perioden
21 maj–29 juni.
21 maj: kl. 9.00–18.30
22 maj–1 juni: kl. 8.30–18.30
4 juni–29 juni: kl. 8.30–16.30

Telefon: 0771-25 22 00
E-post: kontaktcentrum@msb.se
dinsäkerhet.se på Facebook, Twitter och Instagram

Kontakt Länsstyrelsen i Gotlands län

Simon Härenstam, Enheten för social hållbarhet och beredskap
Tfn: 010–223 93 81
E-post: simon.harenstam@lansstyrelsen.se

Kontakt Region Gotland

Christer Stoltz
Tfn: 0498–26 32 46
E-post: christer.stoltz@gotland.se

 

En kort film om broschyren "Om krisen eller kriget kommer" och vikten av att både läsa den och behålla den!

Totalförsvaret är den verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för ett krig. Länsstyrelsen i Gotlands län och Försvarsmakten fick i december 2017, regeringens uppdrag att stärka totalförsvarets förmåga i länet genom en utvecklingssatsning som ska pågå 2018–2020.

Syftet med regeringens uppdrag är att skapa en permanent samverkansorganisation på Gotland med nödvändiga personella och materiella resurser. Det ska genomföras i nära dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och i samverkan med andra berörda aktörer inom totalförsvaret.

Uppdraget, som riktar in sig på civil militär samverkan, ska ses som en utvecklingssatsning där resultaten kan komma att fungera som förebild för totalförsvarssamverkan i andra delar av landet. För genomförandet av satsningen skjuter regeringen till sammanlagt 10 miljoner kronor per år fram till och med 2020, varav Länsstyrelsens kostnad under 2018 får vara högst 8 miljoner kronor.

Under måndagen den 15 januari talade Peter Molin, länsråd på Gotland, tillsammans med flera deltagare om det nya uppdraget och "Att planera ett totalförsvar" på rikskonferensen Folk och försvar i Sälen:

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län - Krisberedskap