Anmäl efterträdarval i kommunfullmäktige

Här anmäler Region Gotland när en ledamot i kommunfullmäktige lämnar sitt uppdrag, avgår eller avlider under valperioden.

Efter anmälan utser länsstyrelsen en ny ledamot.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 VISBY

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss