Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bilskrotning

Vill du starta ett företag som arbetar med bilskrotning? Då behöver du ansöka om auktorisation hos Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen beslutar om auktorisation för bilskrotningsföretag. Auktorisation är en form av tillstånd. När du ansöker om auktorisation kontrollerar vi att din verksamhet uppfyller de lagkrav som ställs på bilskrotningsföretag.

Ansökningsavgift

Ansökningsavgiften är 2 900 kronor. Du måste först betala in ansökningsavgiften innan vi börjar handlägga din ansökan.

Bilagor som ska skickas med ansökan

Skicka med följande bilagor i din ansökan:

  • Registreringsbevis från Bolagsverket i de fall en juridisk person ansöker om auktorisation. Registreringsbeviset ska inte vara äldre än två månader.
  • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte är i konkurstillstånd (konkursfrihetsbevis). Beviset får du av Bolagsverket.
  • För enskild firma krävs bevis om att sökanden inte har förvaltare (förvaltarfrihetsbevis). Beviset får du av överförmyndaren i kommunen.
  • Namn och personnummer för den eller de personer som ska utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer ska även konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis skickas med.
  • Beslut från kommunen angående anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
  • Kopia av godkänt bygglov för verksamheten, inklusive karta.
  • Uppgift om hur slutskrotning ska ske. Kopia av avtal med fragmenteringsanläggning ska skickas med.

Avgiften betalas in till bankgiro 5051-6756.

Ett beslut om auktorisation som bilskrotare är förenat med ett krav på ställande av ekonomisk säkerhet (35 § bilskrotningsförordningen (2007:86)) för iordningställande av marken och markundersökningar efter att verksamheten har upphört. I praxis har lägsta belopp satts till 100 000 kr för iordningställande av marken och 200 000 kr för markundersökningar och därtill 1000 kr per bil som inte genomgått skrotning men som står uppställda på platsen.

Gör din ansökan så här

Fyll i formuläret för att ansöka om auktorisation som bilskrotare. Om du bedriver verksamhet i enskild firma fyller du i formuläret för fysisk person. Om du bedriver verksamhet i bolag (aktiebolag, handelsbolag) fyller du i formuläret för juridisk person.

Företag som avser bedriva auktoriserad bilskrotning


Kontaktperson * (obligatorisk)
Kontaktperson


Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.  * (obligatorisk)
Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)


Följande personer ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen)
Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Fyll i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till gotland@lansstyrelsen.se.
Person 1
Personuppgifter
Personuppgifter
Person 2
Personuppgifter
Personuppgifter
Person 3
Personuppgifter
Personuppgifter

Person som avser bedriva auktoriserad bilskrotning

Personuppgifter * (obligatorisk)
Personuppgifter


Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.
Handlingar som finns för bevis för att villkoren i 4 och 5 §§ bilskrotsförordningen (2007:186) är uppfyllda.
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)
Omvandling av skrotbil till metallskrot (välj ett alternativ)

Följande personer utöver den som driver den enskilda firman ska vara behöriga att underteckna skrotintyg (skrotningsintyg enligt 38 § bilskrotningsförordningen).
Om det endast är du som driver den enskilda firman som ska vara behörig att underteckna skrotintyg behöver du inte fylla i fälten nedan. Du kan fylla i max tre personer som ska vara behöriga. Om det är fler än tre personer som ska vara behöriga att underteckna skrotningsintygen, kan du komplettera med fler personer via e-post till oss. Skicka dina kompletteringar till gotland@lansstyrelsen.se.
Person 1
Personuppgifter
Personuppgifter
Person 2
Personuppgifter
Personuppgifter
Person 3
Personuppgifter
Personuppgifter

Ska du förnya din auktorisation?

Din auktorisation är tidsbegränsad. Om du vill förnya din auktorisation gör du på samma sätt som för en ny ansökan, du skickar de handlingar som behövs och betalar en ny ansökningsavgift.

Mottagningsställen

Uttjänta bilar kan lämnas till en auktoriserad bilskrotare eller ett mottagningsställe, det vill säga en plats som producenterna utsett för att ta emot uttjänta bilar. Mottagningsställen för skrotning av uttjänta bilar är en följd av ett EU-direktiv som tydliggör producenternas ansvar för uttjänta fordon. Mottagningsställen ska anmälas till Länsstyrelsen av bilproducenterna.

Bilskrotningsfonden

Bilskrotningsfonden har bildats av skrotningsavgifter som enligt bilskrotningslagen (1975:343) betalats till staten för personbilar, bussar och lastbilar som har en totalvikt som inte överstiger 3 500 kilogram och som har registrerats i vägtrafikregistret. Bilskrotningsfonden ska användas för skrotningsersättning och skrotningsbidrag. Transportstyrelsen prövar frågor om skrotningsersättning och länsstyrelsen frågor om skrotningsbidrag.

Kontakt

Länsstyrelsen i Gotlands län

Telefon: 010‑2239000

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss