Risk för skogsbrand i Gotlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du kalkbarrskog med höga naturvärden? Då kan du söka stängselbidrag

Kalvar i skogsbete

Under 2024 kan du som äger kalkbarrskog med dokumenterat höga naturvärden på Gotland ansöka om bidrag för att stängsla in skogsområdet för bete.
Sista ansökningsdag är 10 juni.

De gotländska skogarna har betats under mycket lång tid. Bete i kombination med plockhuggning har skapat en varierad och luckig skog, vilket har gynnat en mängd arter.

Under 2024 utlyser Länsstyrelsen i Gotlands län ett stängslingsbidrag för dig som vill stängsla in kalkbarrskog med höga naturvärden och sköta den med bete och sparsam plockhuggning under en femårsperiod. Bidraget täcker upp till 75 procent av stängslingskostnaden, baserad på en schablonkostnad om 100 kr / m. Dock betalas högst 100 000 kr ut i bidrag. Projektet finansieras med medel inom Åtgärdsprogram för hotade arter.

Läs mer om bidraget och hur du går till väga för att söka det på vår webb.

Stängselbidrag i kallkbarrskog med dokumenterat höga naturvärden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss