Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljö-DNA testas i jakten på invasiva kräftor

En kvinna sitter på en strand och häller upp vattenprov i provtagningsutrustning.

Foto: Elida Lundgren

Lämnar kräftor mätbara DNA-avtryck i vatten där de vistas? Metoden, så kallad miljö-DNA eller eDNA har tidigare visat sig vara framgångsrik för att identifiera fiskar. Nu testas den på Gotland i jakten på den invasiva signalkräftan.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att bekämpa vattenlevande, så kallade akvatiska, invasiva arter som kan finnas på och omkring ön. Eftersom Gotland är skyddsområde för den inhemska flodkräftan är det extra viktigt att signalkräftan och kräftpest inte tas till ön och får möjlighet att sprida sig här. Tillsyn i sjöar och vattendrag är ett viktigt verktyg i det arbetet.

– Under 2023 testar vi en ny metod för att undersöka om det finns signalkräfta och kräftpest i våra vatten. Istället för att söka efter själva kräftorna tar vi vattenprover som undersöks för spår av kräftornas DNA, berättar Emma Mattsson, hav- och kusthandläggare vid miljö- och vattenenheten.

Att söka efter miljö-DNA för att identifiera arter har blivit allt populärare och slagit igenom för akvatiska arter, speciellt för fiskar som lätt lämnar DNA-spår från bland annat sina fjäll. Kräftor lämnar inte lika mycket DNA-spår efter sig, vilket gör arbetet lite knepigare.

– För att öka chanserna att hitta DNA från kräftor har vi tagit vattenprover vid olika tidpunkter i kräftans livscykel. De första proverna togs vid kläckningen i juni, därefter vid skalömsningen i augusti och nu även under parningstiden i oktober, berättar hav- och kusthandläggare Elida Lundgren.

En kvinna lutar sig ner för att ta ett vattenprov från en sjö.

Sommarens provtagning i Norrsund. Foto: Emma Mattsson

Totalt har vattenprover samlats in på tio olika platser på Gotland och skickats vidare för analys. Förhoppningen är att metoden med miljö-DNA ska fungera för kräftor och kunna bli en del av länsstyrelsens fortsatta tillsynsarbete mot akvatiska invasiva arter.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss