Aktuella varningsmeddelanden i Gotlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fredningstiden för havsöring förlängs

Närbild på händer som håller i ett kastspö.

Havs- och vattenmyndigheten förlänger fredningstiden för havsöring i 25 mynningsområden längs Gotlands kuster med två månader. Samtidigt begränsas fångster av öring eftersom arten är särskilt skyddsvärd. De nya föreskrifterna gäller från och med 1 september i år.

Bestånden av havsöring längs Gotlands kuster har, liksom öringsbestånden i hela Egentliga Östersjön, minskat under de senaste tio åren. För att minska påverkan från fisket och möjliggöra för fler öringar att nå sina lekområden förlängs nu fredningstiden med två månader i 25 befintliga fredningsområden på Gotland. Från och med i år är fiske efter havsöring i dessa områden förbjuden från 1 september till 31 januari. I nio av fredningsområdena görs också mindre justeringar för att gränserna ska bli tydligare.

Samtidigt införs en fångstbegränsning om en vild öring på över 50 centimeter per fiskare och dag. Begränsningen omfattar fiske med spö och ryssja. Odlad havsöring, där fettfenan är bortklippt, omfattas inte av den nya fångstbegränsningen.

Havs- och vattenmyndighetens pressmeddelande om de nya reglerna Länk till annan webbplats.

Fritidsfiske på Gotland

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss