Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sprida ut aska

Vill du sprida ut aska på en annan plats än en begravningsplats? Då behöver du ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Om du vill sprida ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats ska du ansöka om tillstånd för det hos Länsstyrelsen. Vi kan bara ge tillstånd för att sprida aska när någon har avlidit. Det går inte att söka tillståndet i förväg. Det kostar ingenting att ansöka.

Du får inte förvara urnan hemma i väntan på att sprida ut askan. Den måste förvaras i krematoriet, eller hos den församling som ansvarar för begravningsverksamheten. Urnan får endast hämtas i anslutning till det tillfälle då du ska sprida ut askan.

Sprida aska över vatten

Aska ska alltid strös ut på ett respektfullt sätt. Om askan ska strös ut över vatten kan en sjösättningsurna användas om den omedelbart börjar lösas upp när den kommer i kontakt med vatten. En beständig urna är aldrig tillåtet att använda för att sänkas ned i vattnet.

Länsstyrelsen tolkar ”strös ut” ändamålsenligt och anser att en sjösättningsurna som löses upp i vattnet sprider askan på ett etiskt och respektfullt sätt. Det är inte ett krav att använda en sjösättningsurna för att sprida askan över vatten.

Begär anstånd om senare kremering

Kremering av den avlidna personen ska ske inom en månad från dödsfallet. Är det inte möjligt att ordna med kremering inom en månad kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd om senare kremering hos Skatteverket.

Begravning, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Anstånd om senare askspridning vid kremering

Askan efter en avliden som har kremerats i Sverige ska gravsättas inom ett år från kremeringen. Är det av någon anledning efter kremering inte möjligt att ordna med spridning av askan inom ett år från kremeringen kan anhörig, närstående eller annan som ordnar med begravningen begära anstånd genom att kontakta huvudmannen för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan. Sådant anstånd kan meddelas om det finns särskilda skäl för det.

Hur ansöker jag om att sprida ut aska?

Ansökan ska göras av den som ordnar med gravsättningen. Det kan till exempel vara en anhörig, en annan närstående eller ett ombud.

Innan du ansöker ska du kontrollera om någon anhörig eller närstående till den avlidne motsätter sig att askan sprids ut på den plats som du ansöker om.

Skicka med följande dokument i ansökan:

  • Medgivande från markägaren, om ansökan gäller spridning på land.

Du kan också behöva skicka med:

  • En fullmakt för eventuellt ombud.
  • Annat intyg om dödsfallet (om den avlidna personen saknar svenskt personnummer).

Plats där utströendet ska ske

Tillstånd får meddelas om platsen är lämplig för ändamålet. Spridning kan ske både på mark och över vatten, men inte på snö eller is. Platsens lämplighet avgör länsstyrelsen i det enskilda fallet.

Platsen bör enligt länsstyrelsens riktlinjer vara minst 300 meter från bebyggelse och inte i anslutning till tomtmark eller en plats där allmänheten uppehåller sig, till exempel fritidsområde, vandringsled eller allmän badplats. Om askan önskas strös ut i vattnet bör platsen för utströendet vara minst 300 meter från land och inte i anslutning till en plats där allmänheten vistas, såsom allmän badplats, hamn eller farled. Om bebyggelse finns vid stranden eller i området, ska askan strös ut minst 300 meter från denna.

Gravsättning på annan plats än begravningsplats innefattar endast utströende av aska. Det betyder att askan inte får grävas ned i jorden. Platsen där askan strös ut får inte heller markeras på något sätt.

Ansök om att strö ut aska

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

I e-tjänsten behöver du lämna in dokument digitalt.

Länsstyrelsen i Dalarnas län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län och Gävleborgs län.

Ansök om att strö ut aska

I vår e-tjänst kan du ansöka om tillstånd att strö ut aska efter avliden.

I e-tjänsten behöver du lämna in dokument digitalt.

Länsstyrelsen Skåne tar emot ansökningar för att strö ut aska i Skåne län, Kronobergs län och Blekinge län.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. Vi utreder ditt ärende.
  3. Vi fattar beslut i ärendet.
  4. Du får beslutet hemskickat.
  5. Om vi har skickat med ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått del av det.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Intyg av utströende av aska efter avliden

I vår e-tjänst kan du intyga att utströende av aska efter avliden skett i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen i Dalarnas län tar emot ansökningar för att strö ut aska i Dalarnas län, Värmlands län, Örebro län och Gävleborgs län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Dalarnas län

Telefon: 010-225 00 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss