Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utlysning av stöd för kompetensutveckling

Kor på bete

Foto: Mostphotos.com

Under perioden 2 maj - 2 juni utlyser Länsstyrelsen Gävleborg stöd för kompetensutveckling inom Sveriges strategiska plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027.

Företag, myndigheter, kommuner och andra organisationer kan söka stöd för att anordna aktiviteter för kompetensutveckling. Syftet med stödet är att öka kompetensen hos verksamma på landsbygden och på så sätt bidra till en hållbar ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Under perioden 2 maj till 2 juni utlyser Länsstyrelsen Gävleborg stöd för kompetensutveckling med en budget om 1 500 000 kronor.

Agenda 2030 i Gävleborgs län

Agenda 2030 ingår i Länsstyrelsen Gävleborgs läns strategiska arbete och verksamhetsplanering. Vi arbetar för att bidra till att uppfylla målen i den globala agendan, tillsammans med regionala och lokala aktörer.

Agenda 2030

Agenda 2030, Globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen mål 2, ingen hunger.Förstora bilden
Globala målen mål 15, ekosystem och biologisk mångfald.Förstora bilden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss