Nyhetsbrev

Om du är intresserad av att få något av våra nyhetsbrev eller informationsbrev skickad direkt till din e-post så kan du anmäla dig till dem här.

Kurser för lantbrukare - grödor och odling

Länsstyrelsen erbjuder olika kurser för lantbrukare, bland annat för nya grödor och ökad produktion. Anmäl dig till detta nyhetsbrev för att få inbjudan och information till olika seminarium, kurser med mera.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Samverkansgrupp för biologisk mångfald och friluftsliv

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer kring Friluftssamordningen, LONA-bidraget och Åtgärdsprogram för hotade arter hos Länsstyrelsen Gävleborg? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi skickar ut ett digitalt nyhetsbrev tre gånger per år där vi berättar om vårt arbete och vad som är på gång framåt. Anmäl dig med hjälp av formuläret.

Nyhetsbrevet riktar sig till alla som är intresserade av dessa frågor, till exempel tjänstepersoner, markägare, entreprenörer, ideella organisationer, skolor och privatpersoner.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Mäns våld mot kvinnor

Informationsbrev från Länsstyrelsens samordnare inom uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Informationsbrevet innehåller aktuella nationella och regionala händelser, förändringar, rapporter, utbildningar och kampanjer inom områdena: våld i nära relation, hedersrelaterat förtryck och våld, prostitution och människohandel samt barns rätt till frihet från våld. Informationsbrevet utkommer 11 gånger per år.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Samhällsplanering

Nyhetsbrevet vänder sig till dig som arbetar med plan- och byggfrågor på någon av länets kommuner.

I nyhetsbrevet informerar vi om kommande arrangemang och aktuella frågor som du kan beröras av. Vi tipsar om nyheter, intressanta domar och annat som kan vara till nytta i ditt dagliga arbete.

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt
Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss