Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viktiga överenskommelser för att nå Gävleborgs miljömål

Bild över skog och fält med miljömålssymbolerna och texten Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg.

Fredag den 22 mars skriver Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med några av länets viktiga aktörer under överenskommelser kopplat till Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 – Tillsammans mot ett hållbart Gävleborg. Signeringen sker traditionsenligt på Gävle slott.

I 25 år har miljömålen varit ledstjärna i svenskt miljöarbete. Länsstyrelsen har i uppdrag att i bred samverkan genomföra det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen. I november 2023 lanserades det nya Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030. Arbetet är en del i att uppnå de globala målen för hållbar utveckling som uppmanar oss att se till en utveckling som tar hänsyn till såväl ekologiska, som ekonomiska och sociala behov. Här ingår också att skapa delaktighet, förankring och förståelse för omställningen.

– Det är bara om vi alla jobbar tillsammans som vi kan nå miljömålen och på riktigt skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, säger Per Bill, landshövding i Gävleborgs län.

Genom att skriva under överenskommelserna åtar sig länets huvudaktörer att arbeta aktivt för att nå en hållbar utveckling i Gävleborgs län. Länsstyrelsens roll är att samordna och stödja aktörerna i genomförandet och arbeta aktivt med de åtgärder Länsstyrelsen står som ansvarig för. I ett nästa steg kommer aktörerna kunna göra överenskommelser om enskilda åtgärder.

– Vi vill lämna över en bättre jord än den vi klev in på. Målet är att vi tillsammans lämnar över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta, säger Per Bill.

Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län
2023–2030

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna det regionala arbetet för miljömålen. Arbetet sker i samverkan med länets kommuner, verksamma myndigheter, näringsliv, politiker, tjänstepersoner, ideella organisationer och andra organisationer. Det nya åtgärdsprogrammet har fyra temaområden – energi och klimat, vatten, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv, samt giftfritt och cirkulärt samhälle. Samt ett övergripande område som innehåller åtgärder med fokus på övergripande styrning och samverkan. Till dessa områden finns en rad åtgärder som kopplar till ett eller flera av temaområdena.

Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 Länk till annan webbplats.

Bilaga Åtgärdsprogrammet för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 Länk till annan webbplats.

Illustration av de globala målen Agenda 2023.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss