Risk för skogsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sökresultat

 1. Vattenverksamhet

  Miljö och vatten / Åtgärder och verksamheter i vatten / Vattenverksamhet

  Vattenverksamhet Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet? Då kan du behöva anmäla åtgärden till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd

  Senast ändrad: 2024-05-03

 2. Tillsyn över vattenverksamhet

  Miljö och vatten / Åtgärder och verksamheter i vatten / Vattenverksamhet / Tillsyn över vattenverksamhet

  att ärendet rör tillsyn av vattenverksamhet, gärna i ämnesfältet. När dina handlingar har kommit in till oss öppnar vi ett tillsynsärende och utreder om vattenverksamheten är otillåten eller inte. För otillåtna

  Senast ändrad: 2023-05-29

 3. Driftstörning för vattenverksamhet

  Miljö och vatten / Åtgärder och verksamheter i vatten / Vattenverksamhet / Driftstörning för vattenverksamhet

  Driftstörning för vattenverksamhet Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din verksamhet som kan påverka människors hälsa eller miljön? Då ska du som bedriver yrkesmässig verksamhet

  Senast ändrad: 2024-04-25

 4. 19. Projektbeskrivning Kalkan_Gryvelan.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 19. Projektbeskrivning Kalkan_Gryvelan.pdf

  kommer genomföras i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna och Älvdalens fiskevårdsområdesförening. Länkar https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-for- olika

  Senast ändrad: 2021-05-17

 5. Projektbeskrivning Djurforsen.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Projektbeskrivning Djurforsen.pdf

  /vattenverksamhet/vagledning-for-olika- vattenverksamheter/restaurering-av-sjoar-och-vattendrag.html https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-for-olika-vattenverksamheter

  Senast ändrad: 2021-05-17

 6. Vattenverksamheter som behöver anmälas

  Miljö och vatten / Åtgärder och verksamheter i vatten / Vattenverksamhet / Vattenverksamheter som behöver anmälas

  Vattenverksamheter som behöver anmälas Mindre omfattande vattenverksamheter behöver inte tillstånd utan kan istället anmälas till Länsstyrelsen. Gör det i god tid innan åtgärderna påbörjas. Åtgärder

  Senast ändrad: 2024-04-25

 7. 20. Projektbeskrivning vasterdalalven.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / 20. Projektbeskrivning vasterdalalven.pdf

  kommer genomföras i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna, Malung-Sälens kommun och Malungs fiskevårdsområdesförening Länkar https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och-vatten/vattenverksamhet

  Senast ändrad: 2021-05-17

 8. Miljö och vatten

  mot ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna Här kan du ta del av Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi. Vattenverksamhet Ska du anlägga en brygga, leda bort vatten eller utföra någon annan vattenverksamhet

  Senast ändrad: 2024-02-29

 9. Projektbeskrivning Käringforsen.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Projektbeskrivning Käringforsen.pdf

  i den nedströmsliggande Djurforsen. Förhoppningen är att detta projekt drivs på samma sätt. Länkar https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning-for-olika- vattenverksamheter

  Senast ändrad: 2021-05-17

 10. Projektbeskrivning Unnån.pdf Pdf.

  Länsstyrelsen / Projektbeskrivning Unnån.pdf

  med Projektet kommer genomföras i samverkan mellan Länsstyrelsen Dalarna, Orsa Kommun och Orsa fiskevårdsområdesförening Länkar https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/miljo-och-vatten/vattenverksamhet/vagledning

  Senast ändrad: 2021-05-17

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss