Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Om du är orolig över att ett djur far illa

Om du är orolig över att ett djur far illa är det Länsstyrelsen du ska kontakta. 

Foto: Mostphotos

Är du orolig över att ett djur far illa? Då är det Länsstyrelsen du ska vända dig till för att lämna ett klagomål om bristande djurhållning. Det är viktigt att man lämnar klagomålet på rätt sätt för att Länsstyrelsen ska kunna gå vidare med ärendet. Utan tillräckliga uppgifter om ägare och djur blir det svårare för oss att utreda anmälan. Just nu lägger våra handläggare mycket tid på att ta emot samtal där vi inte fått alla uppgifter vi behöver.

Om du är orolig över ett djurs situation kan du om du vill i första hand prata med djurägaren. Om det av olika anledningar inte har effekt, eller om du inte vill prata med djurägaren, ska du vända dig till oss på Länsstyrelsen.

Under 2023 tog Länsstyrelsen i Dalarnas län emot cirka 500 klagomål om bristande djurhållning. De djurslag som det lämnas klagomål på är främst hund, katt, nötkreatur och häst. Det är en stor mängd ärenden som kommer in till oss och för att ge oss de bästa förutsättningarna att hantera klagomål finns det några saker det är bra om du som vänder sig till oss känner till.

Vad behöver vi veta när du lämnar ett klagomål?

Följande information bör finnas

  • Namn och adress på den som äger eller har djuren
  • Var djuren finns, adress eller vägbeskrivning
  • Vad är det för djur klagomålet gäller?
  • Hur många djur är det?
  • Vilka fel eller brister är det djuren utsätts för? Har de mat och vatten? Beskriv djurens situation så detaljrikt som möjligt.

Övriga uppgifter som det är bra om du kan lämna är

  • När händelsen med djuret har inträffat och hur länge har det pågått
  • bilder eller video.

Det finns olika sätt att lämna klagomål om bristande djurhållning. Du kan vara anonym när du gör ett klagomål.

Anmäl bristande djurhållning

När vi får in ett klagomål

När vi fått in ett klagomål gör vi en prioritering utifrån nationella riktlinjer. Hur vi prioriterar beror på hur allvarligt och akut klagomålet är. Exempelvis kan vi utföra en informationsinsats, ringa upp djurhållaren, göra kontroll av dokumentation, till exempel bilder eller veterinärjournal, eller en kontroll på plats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss