Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag lanserades strategin Ett jämställt Dalarna

Idag lanserades strategin Ett jämställt Dalarna

Ellinor Snickars, jämställdhetssamordnare, och Helena Höij, landshövding, under lanseringen på residenset i Falun.

Idag lanserades den nya länsstrategin för jämställdhet, Ett jämställt Dalarna, under en träff med landshövding Helena Höij på residenset i Falun. Inbjudna gäster från offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället fick ta del av innehållet i strategin och korta föredrag om regional jämställdhetsstatistik, möjligheter och utmaningar i Dalarna samt inspiration i arbetet framåt.

Under sitt inledande tal lyfte landshövding Helena Höij varför vi behöver arbeta med jämställdhet i länet:

Vår strategi tar avstamp från regional statistik och de jämställdhetsutmaningar Dalarna har. Brist på invånare i arbetsför ålder, lägre utbildningsnivå än rikssnittet och högst suicidantal hos män i landet för att nämna några. Så vill vi förstås inte ha det, och genom att synliggöra problemen kan vi komma åt dem. Vår förhoppning är att den nya länsstrategin kan fungera som en inspiration och ett verktyg för många aktörer i länet för att öka jämställdhetsarbetet. Tillsammans kan vi alla bidra till ett attraktivt län där invånare trivs och får möjlighet att leva ut sin fulla potential, oavsett könstillhörighet, ålder eller bakgrund, säger Helena Höij, landshövding.

Gästerna fick även lyssna till Ellinor Snickars, jämställdhetssamordnare på Länsstyrelsen, Peter Möller, samhällsanalytiker på Region Dalarna, Gabriella Hagman, VD, Mondo Arkitekter och Blerta Krenzi, kommunstyrelsens ordförande i Avesta kommun.

Länets aktörer kan ansluta sig

Strategin Ett jämställt Dalarna ska stärka länets arbete för ökad jämställdhet. Alla aktörer som arbetar, eller vill arbeta, aktivt med jämställdhet och är verksamma i Dalarna kan ansluta sig till strategin genom en så kallad anslutningsmodell. Att ansluta sig till strategin innebär att aktören antar en viljeriktning att aktivt arbeta för strategins måluppfyllnad.

En förutsättning för att nå jämställdhet är att vi i länet arbetar tillsammans med frågan. Genom anslutningsmodellen kan vi som aktörer lära av och stärka varandras arbete, skapa samhandling och få kraft, säger Ellinor Snickars, jämställdhetssamordnare.

Om strategin

Strategin Ett jämställt Dalarna har för syfte att stärka länets arbete för ökad jämställdhet. I strategin har internationella och nationella målsättningar omvandlats till regionala mål och delmål. Detta för att bidra till en ökad samordning och samverkan, samt skapa ett mer effektivt arbete för jämställdhet i hela Dalarna. Syftet med strategin är även att Länsstyrelsen i Dalarnas län tillsammans med andra aktörer i länet ska samverka för att lösa jämställdhetsutmaningar och bidra till de jämställdhetspolitiska målen.

Strategin är framtagen av Länsstyrelsen i dialog med Region Dalarna, länets kommuner, myndigheter samt aktörer från civilsamhälle och näringsliv.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss