Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torka orsakar foderbrist för djur – nu möjliggör Länsstyrelsen ytterligare foderproduktion

Kor på en äng med en sjö i bakgrunden. Foto.

Foto: Mostphotos

Den rådande torkan har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist för djur. För att ta hänsyn till torkan har Länsstyrelsen i Dalarnas län idag, den 13 juli, fattat ett beslut för hela länet som innebär större möjligheter att skörda foder.

På grund av den långvariga torkan behöver många lantbrukare skörda och gödsla sin fång- och mellangröda i förtid för att undvika brist på foder. Att ytterligare möjliggöra foderproduktion till djuren har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning.

Detaljer och villkor finns att läsa i beslutet.

Diarienummer: 601-9912-2023

Undantag Skörd och gödsling av mellangröda/fånggröda enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS2022:29)

Beslut

  • Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar enligt SJVFS 2022:29 4 kap. 6§ att inte göra avdrag för stödet kolinlagring och minskat kväveläckage för de fång- eller mellangrödor som gödslas och/eller skördas före den 10 oktober 2023.

Beslutet gäller för lantbrukare vars SAM-ansökan handläggs vid Länsstyrelsen i Dalarnas län, och gäller för stödåret 2023.

Motivering

Den ovanligt långvariga och extremt torra försommaren har resulterat i, och förväntas fortsätta leda till, omfattande brist på foder, trots att juli månad har erbjudit något mer regn. Att tillåta gödsling/skörd av fång- eller mellangrödor innan den 10 oktober 2023 har en betydande inverkan på lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning. Det finns därför särskilda skäl enligt SJVFS 2022:29 4 kap. 6§ att göra undantag från bestämmelserna om avdrag.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av Håkan Mowitz. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit Gisela Kayal, föredragande.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du nå både Jordbruksverket och länsstyrelserna på telefonnummer 0771-67 00 00.

Mer information hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

jordbruksverket.se/stöd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Håkan Mowitz

tf chef för avdelningen hållbar utveckling

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss