Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Torka orsakar foderbrist för djur – nu möjliggör Länsstyrelsen tidigare skörd

Flera kossor kollar in i kameran

Den rådande torkan har orsakat och kommer fortsätta skapa långvarig foderbrist för djur. För att ta hänsyn till torkan har Länsstyrelsen i Dalarnas län idag, 13 juni, fattat ett beslut för hela länet som bland annat möjliggör foderskörd på mark som ligger i träda, det vill säga mark som egentligen vilar från produktion.

På grund av den långvariga torkan behöver många lantbrukare skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder. Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livsmedelsförsörjning.

Detaljer och villkor finns att läsa i beslutet.

Diarienummer: 600-8051-2023

Undantag för kompensations­stödsområden och skyddszoner enligt Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS2022:28)

Beslut

  • Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar enligt SJVFS 2022:28 2 kap. 13§ att inte göra avdrag på ersättningen för skyddszoner som skördas eller betas före den 1 juli.
  • att inte betrakta träda som är skördad före den 1 augusti inom kompensationsområde som annan gröda än träda och att inte räkna den som grovfodergröda.

Beslutet gäller för lantbrukare vars SAM-ansökan handläggs vid Länsstyrelsen i Dalarnas län. Skörd av trädor och skyddszoner utan att ändra grödkod i SAM-ansökan är därmed möjlig utan att det påverkar lantbrukares stöd. Beslutet gäller för stödår 2023.

Motivering

På grund av den långvariga torkan i aktuella områden i Dalarnas län behöver många lantbrukare skörda sina trädor och skyddszoner i förtid för att undvika brist på foder. Möjligheten att skörda i förtid har stor betydelse för lantbrukarnas ekonomi, djurens välbefinnande och vår livs­medels­försörjning. Det föreligger därför särskilda skäl enligt SJVFS 2022:28 2 kap. 13§ för att medge undantag från bestämmelserna om avdrag när skyddszoner och trädor skördats för tidigt.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av Martin Lirén. I den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit AnnMarie Fagerberg, föredragande.

Har du frågor?

Om du har frågor kan du nå både Jordbruksverket och länsstyrelserna på telefonnummer 0771-67 00 00.

Mer information hittar du på www.jordbruksverket.se/stöd Länk till annan webbplats.

Foderbrist på kort och lång sikt

Den frodiga tillväxten som brukar vara på försommaren har på många ställen uteblivit i våra naturliga betesmarker. Betesdjur brukar i vanliga fall släppas ut i början av maj och kunna försörja sig på betesmarken fram till oktober-november, men många av länets bönder tvingas redan nu börja utfodra sina djur med foder som egentligen var tänkt att sparas till vintern. Detta generar akut foderbrist i nuet för betande djur men även foderbrist i vinter. Detta kan i slutändan leda till att djur behöver slaktas i förtid.

Betesförmedling

Markägare, privatpersoner, bolag och kommuner med åkermarksarealer som inte skördas kan upplåta dessa till djurhållare för skörd och bete.

Länsstyrelsen har en betesmarksförmedlingstjänst, där mark- och djurägare kan göra intresseanmälningar för att hitta bete till djur eller djur till marker som behöver betas.

Betesförmedling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss