Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Rapport efter operativ samverkan

Formuläret har skapats för att underlätta samverkan och dokumentation av samverkan mellan ledningspersoner på skadeplats.

Nätverket för operativ samverkan i Blekinge, OPSAM, är ett samarbete mellan länets räddningstjänster, Region Blekinge, Polisen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, SOS Alarm och länsstyrelsen. Syftet med nätverket är att utveckla en operativ samverkan och samordning mellan länets blåljusaktörer.

OPSAM är en plattform för att utbyta information som rör sådant som operativ samverkan, kommande övningar, aktiviteter och projekt med bäring på samordning för blåljusaktörerna samt GUL-konceptet. GUL står för Gemensam Utvärdering Lärande och syftar till att utvärdera aktörgemensam samverkan och samordning vid operativa insatser. Det är från början framtaget av Länsstyrelsen Kronoberg.

GUL-rapporten

Fyll i webbformuläret efter avslutad insats för att utvärdera samverkan och samordning, för att bli bättre och öka förståelsen mellan organisationerna. Dela endast öppen information i formuläret.

GUL kräver att minst två aktörer har medverkat vid händelsen och ersätter inte respektive organisations avvikelserapportering, avlastningssamtal eller insatsutvärdering. Återkoppling på mottagna GUL-rapporter sker via OPSAM.

Vid frågor ta kontakt med Frida Eiman Johansson, telefon 010-22 40 279.

Datum för händelsen * (obligatorisk)
Datum för händelsen
Samverkande aktörer * (obligatorisk)
Samverkande aktörer

Totalinformation
Totalinformation
Framkomstrapport
Framkomstrapport
Säker arbetsplats
Säker arbetsplats
Ledningsplats
Ledningsplats
Samlat mål med insatsen
Samlat mål med insatsen

(Till exempel begränsade sjukvårdsinsatser, uttagsmetoder vid trafikolycka, arbetsmetoder vid andra händelser.)

(Här finns utrymme att ange moment som påverkade händelsen.)
Kommunikation
Kommunikation
Resursutnyttjande
Resursutnyttjande
Helhetssyn
Helhetssyn
Behov av krisstöd
Behov av krisstödBehov av gemensam pressinfo
Behov av gemensam pressinfo


Behov av utvärdering
Behov av utvärdering


Rapport inlämnad av
Ange namn på dem som varit delaktiga i att fylla i formuläret.
Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss