Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Utvidgning av naturreservatet Hanö

Foto: Bergslagsbild

Nu utökas naturreservatet på Hanö i Sölvesborgs kommun med en halv hektar. Det innebär att hela Naturvårdsverkets fastighet ingår i reservatet.

Den 26 mars tog vi beslut om att utvidga naturreservatet Hanö. Utvidgningen omfattar ett område på en halv hektar med höga naturvärden. Här finns ett stort avenboksdominerat område i nedre delen av en sluttning, direkt norr om Hanö by.

Utvidgningen av naturreservatet sker för att hela Naturvårdsverkets fastighet ska ingå i naturreservatet.

Beslutet kan överklagas till regeringen. Överklagan ska vara skriftlig och inkommit till Länsstyrelsen Blekinge senast den 25 april 2024 (Dnr 511-318-2024).

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss