Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förbjudet att vistas i det oljedrabbade området

Länsstyrelsen har beslutat om vistelseförbud i området som saneras efter oljeutsläppet i Pukaviksbukten, Sölvesborgs kommun. Det är fara för liv och hälsa att vistas i området och länsstyrelsen uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Länsstyrelsens beslut gäller från och med den fredagen den 27 oktober och tills vidare. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen. Vår bedömning är att det är fara för liv och hälsa att vistas i det oljedrabbade området. Med start på fredag kommer avspärrningsband och skyltar sättas upp. Behörig personal har tillträde till området.

Ta del av en karta över området Pdf, 2.2 MB.

Frågor och svar om vistelseförbudet

Länsstyrelsen fattade beslut om vistelseförbud för att skydda allmänheten eftersom vi bedömde att det råder fara för liv och hälsa att vistas i det avspärrade området. Beslutet gäller tills vidare.

Beslutet gäller inte vägar eller detaljplanelagd mark i området och du kan röra dig fritt vid din bostad. Däremot är det viktigt att inte gå innanför avspärrningarna som i vissa fall kan angränsa till din tomt.

Om din båt finns inom det avspärrade området behöver du kontakta Sölvesborgs kommun som i undantagsfall kan ge dig tillåtelse att vistas innanför avspärrningarna. Om du får komma in eller inte beror på hur saneringsarbetet och oljepåslaget ser ut i det specifika området.

Det är inte farligt att vistas utanför det avspärrade området. Håll dig uppdaterad eftersom området kan utökas om man upptäcker ytterligare oljepåslag på land.

Det finns inga bostäder innanför det avspärrade området och det är alltså inte farligt för dig som boende i området att vistas där, även om det kan vara obehagligt att känna oljelukten. Håll dig uppdaterad eftersom området kan utökas om man upptäcker ytterligare oljepåslag på land.

Beslutet gäller så länge det anses vara fara för liv och hälsa, alltså tills saneringen är färdig. Området kan utökas eller minska beroende på om det blir mer oljepåslag på land eller om saneringen blir klar.

Vistelseförbudet gäller enbart för allmänheten och påverkar inte dig som arbetar med saneringen. Det är som alltid viktigt att följa rutiner på plats och använda skyddskläder.

Om händelsen

Söndagen den 22 oktober gick en passagerarfärja på grund i Pukaviksbukten. Fartyget läckte olja som nådde land samma dag. Sedan dess bedrivs ett omfattande saneringsarbete. Vi på länsstyrelsen fortsätter samverka med och stödja aktörerna i arbetet med händelsen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss