Risk för vattenbrist i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Utvidgat strandskydd

I samband med Riksdagens beslut om nya strandskyddsregler från och med den 1 juli 2009 beslutade också regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att i samarbete med kommunerna se över det utvidgade strandskyddet, dvs strandskyddsområden mellan 100 och 300 meter.

Det generella strandskyddet stäcker sig 100 meter från strandlinjen över både land och i vatten. Om det är motiverat kan länsstyrelsen genom beslut utvidga strandskyddet till maximalt 300 meter.

Motiven till översynen

Motiven till översynen av de utvidgade strandskyddsområdena är flera. Ett motiv är att efter den 16 juni 2021 gäller strandskydd inom redan utvidgade områden endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen i 7 kap 14 § miljöbalken. Om ett nytt beslut inte fattades för de utvidgade områdena, enligt den nya lagstiftningen, så återinträdde automatiskt det generella strandskyddet om 100 meter.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30